Álláshirdetések

 

A Budapesti Operettszínház Művészeti alkotótárba dramaturg munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
- főiskolai végzettség (színház művészeti képzés)
- szakmai gyakorlat 3-5 év

Előnyt jelent:
- egyetemi végzettség (tudományegyetem bölcsész kara)

Munkakörbe tartozó feladatok:
A dramaturg alapvető feladata a színház repertoárjába felvehető és bemutatható operett és musical művek felkutatása és folyamatos kapcsolattartás a kortárs zenés színpadi szerzőkkel, akiknek új művek megírásához témát vesz, ötletet ad.

Felkutatja a bemutatásra kijelölt mű összes eddigi szerzőjét vagy/és átdolgozóit a szerzői jogok tisztázása miatt.

Ajánlatot tesz a repertoárra kerülő művek fordítóira, átdolgozóira, vagy adaptációs alkotóira.

Feladata még a darabok szövegkönyveinek részletes elemzése, a rendezővel történő együttműködés során koncepciók kialakítása, valamint az olvasópróbákon és a próbák sorozata alatt a színészek által megtanulandó szöveg figyelemmel kísérése, a szövegjavításokra, átdolgozásokra való javaslattétel.

Gondozza a szövegkönyvet a végleges súgópéldány elkészítéséig, illetve a szükséges idegen nyelvű feliratozás elkészítéséhez.

Folyamatosan együttműködik a marketing osztállyal a kiadásra kerülő szóróanyagok, ismertetők, műsorfüzetek, egyéb anyagok tartalmi részének összeállítása céljából, a szövegkorrektúrát végez.

Betölthető: 2018. szeptember 01-től.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet jelentkezes@operett.hu email címen 2018. augusztus 25-ig, a tárgyba kérnénk feltüntetni "Dramaturg álláspályázat"

 

A Budapesti Operettszínház Üzemigazgatósága mosónő munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
- alapfokú végzettség
- pontos, precíz, önálló munkavégzés
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:
- 3-5 év szakmai tapasztalat

Feladatkör ellátása:
A mosodai munkák ellátásával megbízott dolgozó, feladata a jelmezek, valamint kellékek, függönyök és textilanyagok mosása, vasalása. Részt vesz a mosoda tisztán és rendben tartásában. Munkarendjét a heti munkaterv határozza meg. A színházi munka specialitásából következően éjszakai munkára is kötelezhető. Felel az átvett jelmezekért és egyéb anyagokért, mosószerért.

A foglalkoztatás teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Az állás azonnal betölthető.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum megküldésével lehet a jelentkezes@operett.hu email címen.

 

A Budapesti Operettszínház Üzemigazgatósága takarító munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
- alapfokú végzettség
- pontos, precíz, önálló munkavégzés
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent:
- 3-5 év szakmai tapasztalat

Feladatkör ellátása:
Feladata a színházi takarítási feladatok ellátása, a színház színpadának és nézőterének takarítása és ügyeleti ellátása, valamint a színház épületeinek és meghatározott helyiségeinek tisztántartása.

A foglalkoztatás teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Az állás 2018. szeptember 1-től tölthető be.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum megküldésével lehet a jelentkezes@operett.hu email címen.

 

A Budapesti Operettszínház Üzemigazgatósága munkatársat keres diszpécser-recepciós munkakörre.

Alkalmazási feltételek:
- érettségi, vagy szakiskolai végzettség
- számítógépes irodai programok felhasználó szintű ismerete
- jó kapcsolatteremtő képesség, udvarias viselkedés
- megbízhatóság,
- műszaki affinítás,
- több műszakos munkarend vállalása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Feladatkör ellátása:
- A színházhoz érkező partnerek, vendégek fogadása, szükség szerint belső partnerhez kísérése.
- Az épület kulcsainak kiadása és visszavétele, folyamatos dokumentálása.
- A színházhoz érkező küldemények továbbítása a belső célállomás felé, és nyilvántartás vezetése.
- A színház épület felügyeleti rendszerének és telefonközpontjának kezelése.
- A színház biztonsági rendszereinek, klímaberendezéseinek, elektromos berendezéseinek és egyéb központi technikai berendezéseinek távfelügyeleti működtetése, illetve meghibásodásuk esetén intézkedés, aktív közreműködés az elhárítási munkákban.
- A személyfelvonók belső segélykérő hívásainak fogadása és a kapott információ alapján intézkedés a mentésről.
- A feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

Előny:
- műszaki végzettség
- hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat
- kulturális intézményi tapasztalat

A foglalkoztatás teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Az állás azonnal betölthető.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével), motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum megküldésével lehet a jelentkezes@operett.hu email címen.

 

A Budapesti Operettszínház Bér- és munkaügyi csoportja bérszámfejtő munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
- érettségi bizonyítvány
- bérszámfejtői végzettség
- központosított illetményszámfejtésben szerzett 3-5 éves gyakorlat
- KIRA számfejtő program ismerete

Előnyt jelent:
- tb ügyintézői végzettség
- személyügyi gazdálkodói képesítés

Munkakörbe tartozó feladatok:
Tételesen ellenőrzi a KIRA alapján megküldött bérjegyzéket, az előírt határidőig írásban jelzi a javítási igényeket.
Begyűjti a táppénzes igazolásokat, kitölti és megküldi az ezzel kapcsolatos kincstári nyomtatványokat a tárgyhónapban.
A táppénzes lap leadását követően ellenőrzi a jelenléti ívekkel való egyezőséget.
Munkabaleset esetén egyeztet a munkavédelmi előadóval, a balesetről készült jegyzőkönyvet továbbítja a Kincstár felé.
Analitikát vezet az ellátásban részesülőkről, ellenőrzi az ellátási alap számszerűségét.
A munkaügyi előadóval egyezteti a bérszámfejtést érintő adatokat (be- és kilépők, bérváltozások, számlaszám változás, stb.).
Számfejti a havi nem rendszeres kifizetéseket (kiküldetésekhez tartozó napidíjakat, jutalékot, megbízási díjat, jogdíjat, stb.).
Nyilvántartja és kezeli a munkavállalók fizetési előlegeit, név szerinti nyilvántartást vezet a béren kívüli juttatásokról.
Felrögzíti a magánszemélyhez nem köthető kifizetésekre vonatkozó adatokat (telefon, reprezentáció, átvállalt tandíj költség, illetve azok SZJA és EHO vonzatát).
Az Önkéntes nyugdíjpénztárba történő befizetésekről elkészíti a bevallásokat és gondoskodik a tagdíjak árutaltatásáról.
Foglalkoztatás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Betölthető: 2018. szeptember 15-től.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet jelentkezes@operett.hu email címen 2018. augusztus 25-ig, a tárgyba kérnénk feltüntetni "Bérszámfejtői álláspályázat"

 

A Budapesti Operettszínház Üzemigazgatósága gépész munkatársat keres.

Alkalmazási feltételek:
- középfokú szakmai végzettség
- pontos, precíz, önálló munkavégzés
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- 3-5 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:
- színházban szerzett tapasztalat

Feladatkör ellátása:
Gépész technikus és víz ? gáz ? fűtésszerelő szakmunkás, a főgépész általános helyettese.
A színház összes mechanikus gépi berendezéseinek gondozója, az épületgépészeti berendezések üzemeltetője.
Gondoskodik az összes épületszerelvények (zárak, lakatok, vasajtók, vasablakok, stb.), az összes szerszámgépek és egyéb munkagépek esetenkénti gépészeti karbantartásáról, javításáról, pótlásáról.
Ellenőrzi az üzemeltetése alatt álló műszaki berendezések állapotát, a főgépész felé javaslatot tesz felülvizsgálatokra, fejlesztésre. A berendezéseivel kapcsolatban észlelt elektromos hibákat a világítási felügyelőnek, illetve az elektromos karbantartónak bejelenti.
Felelős a területe eszközeinek, készleteinek gondos kezeléséért, megőrzéséért, nyilvántartási rendjük betartásáért, a változások elszámolásáért.
Az általa ellenőrzött és kezelt berendezések karbantartási munkáit megszervezi, rendszeres, előre meghatározott terv szerint elvégezteti, a karbantartási nyilvántartás vezetését ellenőrzi.

A foglalkoztatás teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Az állás azonnal betölthető.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentum megküldésével lehet a jelentkezes@operett.hu email címen.

A Budapesti Operettszínház fenntartója a Magyar Állam, irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

X