Hírek

A Budapesti Operettszínház alkotói pályázatot hirdet

2019. feb. 18.

Tisztelt Pályázóink!

Az elmúlt héten meghirdetett alkotói pályázattal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket megköszönve úgy döntöttünk, hogy a minél eredményesebb lebonyolítás érdekében a kiírást pontosítjuk, kiegészítjük és az alábbiakban részletezett szöveget tekintjük mérvadónak.

A pályázat célja:

A trianoni békediktátum által okozott trauma, a magyarságot ért súlyos veszteségek megismertetését és feldolgozását szolgáló új magyar zenés színpadi mű megírása, különös tekintettel a szétszóródott magyar családok sorsára.

A pályázat formai és tartalmi feltételei:

A pályázat nyílt, nem jeligés, és az alkotó személy(ek) nevéhez kötött. Nem feltétel a magyar állampolgárság, de a magyar nyelvűség igen. Olyan alkotók, szerzők és társszerzők, akár alkotói csoportok jelentkezését várjuk, akik megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek a megadott téma megzenésítését, színpadi adaptációját illetően.

Az alkotás zenei nyelvezete, szövege, műfaji határai szabadok. Ennek értelmében a pályázatra benyújtott mű lehet opera, operett, musical, daljáték, vagy más zenés nyelvezetű, énekes, és a zenés színházi formáknak és terjedelemnek megfelelő magyar nyelvű színpadi alkotás.

A pályázatra kizárólag olyan műveket várunk, amelyek még nem kerültek nyilvános színpadi, vagy koncerttermi előadásra. Egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt a pályázaton.

A pályázat lebonyolítása:

A pályázat két fordulós és csak a második fordulóba jutott művek kerülnek méltatásra.
A benyújtott pályázatok minősítését a színház főigazgatója által összeállított szakmai bizottság (zsűri) látja el. A zsűri a benyújtott pályaművek színvonalától függően hirdet eredményt. Az első, második, harmadik helyezett díjazásban részesül.

Az első fordulóban egy ún. treatmentet (zenével, jelenetekkel bővített szinopszist, amelyben a történet dramaturgiailag fontos részletei kidolgozottak) kérünk, 2019. szeptember 30-ig beadni, és az ezt tükröző, legalább 3 dal kézírásos vagy számítógépes programmal készített zongorakivonatát dalszöveggel, valamint hangzóanyagát (CD, pendrive stb.). A zsűri ennek alapján határoz, legkésőbb 2019. november 15-ig a versenyben maradottakról. A második forduló két szakaszból áll, a forduló első szakaszában a továbbjutott művek alkotói számára a színház a szakmai zsűri előtt külön egyeztetett időpontokban személyes prezentációs lehetőséget biztosít, ahol bemutathatják, lejátszhatják a művük egészére vonatkozó részletes elképzeléseket. A prezentációkat legkésőbb december 14-ig kell lebonyolítani. A második szakaszban a zsűri javaslatait figyelembe véve lehetőség nyílik a művek továbbfejlesztésére és véglegesítésére.

Az elkészült mű beadásának határideje: 2020. február 15.

A kész műről kézírásos vagy számítógépes programmal készített részletes partitúrát és zongorakivonatot dalszöveggel, szövegkönyvvel illetve a már elkészült hangzóanyagot, hanghordozón (CD, pendrive stb.) rögzítve kérjük beadni.

A pályázatok elbírálásának határideje és eredményhirdetés: 2020. március 14.

A legjobbnak ítélt alkotás szerzőivel a Budapesti Operettszínház felhasználási szerződést köt, amelynek alapfeltétele a színház kizárólagos játszási joga és, hogy szándéka szerint a művet a 2020/2021-es színházi évadban műsorára tűzze. Továbbá színház fenntartja a jogot a második és harmadik helyezett művek bemutatására is, legalább egy éves opciós joggal.

A szakmai bizottság összetételét és a díjak összegét a színház az első forduló lebonyolítását követően a második fordulóba jutott művekkel együtt hirdeti ki. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat időtartama alatt a Budapesti Operettszínház, a második fordulóba jutott művekből promóciós célra részleteket felhasználjon. A pályázó a pályázat beadásával tudomásul veszi és elfogadja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtásának határideje - beleértve a postai feladás dátumát is - a 2019. szeptember 30. A pályaművek benyújthatók elektronikusan is - a pályázó olvasható nevével és pontos címével - a trianonpalyazat(kukac)operett.hu e-mail címen vagy postai úton a következő címre: Budapesti Operettszínház Igazgatósága, 1065 Budapest, Nagymező utca 17. egyaránt.

A második fordulóba jutott művek alkotóinak nevét, a művek címét honlapunkon tesszük közzé.

A második fordulóban tovább versenyző művek végleges változatának beadása kézbesítetten a színház Igazgatóságán történik 2020. február 15-ig.

A pályázatra benyújtott művek részleteit, anyagait a Színháznak nem áll módjában visszaküldeni, de nyilvántartásukról, tárolásukról vagy megsemmisítésükről a hatályos szerzői jogi törvényben előírtaknak és egyéb jogszabályoknak megfelelően gondoskodik.

További információ: Cseh Dalma művészeti vezetői asszisztens: cseh.dalma(kukac)operett.hu


« Vissza ide : Hírek