Hírek

A Budapesti Operettszínház "ANYÁK NAPJA 2022." elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

2022. ápr. 20.

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház hírleveles megküldéssel meghirdetett "ANYÁK NAPJA 2022." elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi
-   az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell,
-   a 2. számú mellékletként csatolt csoportos nevezési lap.

A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház
székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.
képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató   
adószám: 15490744-2-42
államháztartási azonosító: 344739
adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)
(a továbbiakban: Szervező).

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden óvodai csoport és általános iskolai alsó tagozatos osztály, amelynek tagjai a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és akikkel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékos képviseletében kizárólag olyan óvoda- vagy általános iskolai pedagógus (a továbbiakban: Pedagógus) járhat el, aki rendelkezik az érdekkörébe tartozó minden Játékos törvényes képviselőjének hozzájárulásával. A Pedagógus a hozzájárulás meglétéről a 2. számú mellékletként csatolt nevezési lapon nyilatkozik.

A Játékban - sem Játékosként, sem Pedagógusként - NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Pedagógus kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során mind saját, mind az érdekkörébe tartozó Játékosok általa megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama
Részvételi szakasz: 2022. 04. 20-tól 2022. 05. 08-ig.
Értékelés: 2022. 05. 09-én.
A nyertesek értesítése e-mailben történik.

3. A játék leírása
A Játék az alábbi felhívás hírlevélben történő megküldésével indul.

"Kedves Pedagógusok!

A Budapesti Operettszínház tavalyi nagyon sikeres Anyák napi játékában sok gyermekközösség vett részt az Önök közreműködésével, amiért most is nagyon hálásak vagyunk. Az Önök áldozatos segítsége nélkül ez a gyönyörű, nagyon szerethető ünneplés nem jöhetett volna létre. Fantasztikus élmény volt látni és hallani az összes kis művészt, még ismeretlenül is imádtuk őket!

A tavalyi akciónk nyertesének kisvideóját itt megtekinthetik: https://www.facebook.com/operettszervezes/videos?ref=page_internal, lejjebb görgetve pedig az összes produkció elérhető.

Közeleg az anyák napja, és idén ismét szeretnénk egy Anyák napi ünneplésre invitálni az óvodásokat és az iskolai alsósokat. Töltsük meg az Operettszínház (szervezési) Facebook-oldalát Anyák napja alkalmából szeretettel, örömmel, könnyekkel, gyönyörű és tehetséges gyerekekkel, akik, online, versekkel és dalokkal köszönthetik fel Édesanyjukat, Nagymamájukat, Dédnagymamájukat egy Anyák napi üzenetben, amihez színházunk Facebook-oldala ad majd otthont!!

Pályázatot hirdetünk óvodások és iskolai alsós osztályok számára.

Színházunk ismét lehetőséget nyújt a Facebook-oldalán egy Édesanyáknak, Nagymamáknak, Dédiknek szóló meglepetésre.

Biztosan most is készülnek versekkel, dalokkal Anyák napjára, amelyeket, kérem, rögzítsenek, vegyék fel videóra, és küldjék el nekem e-mailben a csoportos produkciót. Ezeket mi feltesszük a Budapesti Operettszínház szervezési oldalára (https://www.facebook.com/operettszervezes), Önök pedig szíveskedjenek értesíteni erről a családokat, és kérjék meg őket, hogy like-olják minél többen a produkciót, mert a legtöbb szavazatot kapott felvétel ajándékban részesül.

Munkájukat meghálálva minden felkészítő pedagógusnak a csoportos videó feltöltésért 2 db belépőjegyet adunk színházunkba.

A legtöbb like-ot kapó csoportos videófelvétel egy csoportos színházlátogatást nyer a Budapesti Operettszínházba. Ezen túl egy videó főigazgatói különdíjban is részesül, ami szintén csoportos színházlátogatás.

A videók beküldésének feltételei:
- résztvevők: óvodás gyermekek és általános iskolák alsó tagozatának diákjai
- a feladat: csoportos anyák napi köszöntés videófelvételen
- videó témája: anyák napi köszöntés vers, illetve dal formájában
- csoportos nevezési lap beküldése a videófelvétellel együtt
- beküldési e-mail cím: jatek@operett.hu
- beküldési határidő: 2022. 04. 20-04. 28.
- a Facebook-felkerülés és szavazás kezdete: 2022. 04. 29.
- eredményhirdetés: 2022. 05. 03.
- a beküldött produkciókra szavazni a videók like-olásával lehet, a Budapesti Operettszínház szervezési Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/operettszervezes)
- nyertes: a legtöbb szavazatot kapott videófelvétel
- díj: egy csoportos színházi belépőjegy az Oszi Boszi, a repülő nagyanyó című előadásra (létszám: kísérőkkel együtt legfeljebb 30 fő)
- főigazgatói különdíj: csoportos belépőjegy a Rozsda Lovag és Fránya Frida című előadásra (létszám: kísérőkkel együtt legfeljebb 30 fő)

További részletek és a nevezési lap a mellékelt Játékszabályzatban.

Sok szeretettel várjuk a felvételeket, kérdéseikkel keressenek bizalommal:

Mészáros Éva
szervező"

Jelentkezni a 2. számú mellékletként csatolt hiánytalanul kitöltött nevezési lapnak a jatek@operett.hu címre történő megküldésével lehet. A nevezési lappal együtt a videó is megküldendő. Hiányosan vagy a közzétettől eltérő tartalommal kitöltött nevezési lappal, illetve nevezési lap nélkül megküldött videót a Szervező figyelembe venni nem tud, azt haladéktalanul törli.

A jelentkezéssel a Pedagógus - az érdekkörébe tartozó Játokosok nevében, valamint az intézmény képviseletében is - kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a videók a Szervező Facebook-oldalán közzétételre, valamint a nyertesek - az adott óvoda/iskola adott csoportja/osztálya nevének megjelölésével - kiírásra kerüljenek.

4. A nyeremény/ajándék átadása
A nyertesek tájékoztatása a Pedagógus által a nevezési lapon megadott e-mail-címre küldött e-mailben történik. A nyertesek - az adott óvoda/iskola adott csoportja/osztálya nevének megjelölésével - a Szervező Facebook-oldalán is kiírásra kerülnek.

A Pedagógussal a Szervező a nevezési lapon megadott telefonszámon is felveszi a kapcsolatot, és egyezteti a nyeremény igénybevételének részleteit.

A felkészítő Pedagógusnak járó ajándékjegyek átadását a Szervező a nevezési lapon megadott -e-mail-címen és/vagy telefonszámon történő kapcsolatfelvétellel egyezteti.

5. Moderálás
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy harmadik személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés
A személyes adatok kezelésére a Tájékoztató irányadó.

7. Mellékletek
1. adatkezelési tájékoztató
2. csoportos nevezési lap1. számú melléklet

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Budapesti Operettszínház "ANYÁK NAPJA 2022." elnevezésű promóciós játékához

 

A Játékon történő részvétellel a Pedagógus kifejezetten elfogadja, illetve hozzájárul, hogy a Budapesti Operettszínház
- a Játékosnak a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait (óvodájának/iskolájának, illetve csoportjának/osztályának neve) az adatvédelmi szabályok keretein belül a Játék végéig, illetve a nyeremény átadása körében az ahhoz szükséges időig kezelje,
- a Játék keretében megküldött videót a https://www.facebook.com/operettszervezes Facebook-oldalán határozatlan ideig megjelenítse,
- a csoportos nevezési lapot legalább a videó elérhetőségi idejéig, de legkésőbb az esetleges jogi igények érvényesíthetőségének elévülési idejéig (a videó levételétől számított 5 év) megőrizze.

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Budapesti Operettszínház
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17. Email: jatek@operett.hu
Telefonszám: (06/1-353-2172)

2. Az adatkezelés jogalapja:
2.1. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás, valamint
2.2. a nevezési lapok esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja:  jogos érdek.

3. Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték

4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
A videók esetében határozatlan; eltávolításra kerül a videó, ha azt valamely érintett kéri. A csoportos nevezési lapok esetében legalább a kapcsolódó videó elérhetősége, de legfeljebb az esetleges jogi igények érvényesíthetőségének elévülési idejéig (a videó levételétől számított 5 év).

5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Szervezési osztálya.

6. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy
- az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
- a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
- hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga). 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

 

2. számú melléklet

 

CSOPORTOS NEVEZÉSI LAP

a Budapesti Operettszínház "ANYÁK NAPJA 2022." elnevezésű promóciós játékához

(a jatek@operett.hu címre a videófelvétellel együtt küldendő)

Az óvoda/iskola neve: ...........................................................................................................

Az óvoda/iskola címe: ...........................................................................................................

Az óvoda/iskola telefonszáma: .............................................................................................

A nevező csoport/osztály neve: ....................................................................................................

Pedagógus neve, e-mail címe: ..............................................................................................

Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Játékra történő nevezés előtt
- a Szabályzatot teljes egészében elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és kötelezőnek ismerem el,
- a Szabályzat tartalmáról és a nevezés szándékáról mind az intézmény vezetőjének, mind a videóban szereplő gyermekek szüleinek/törvényes képviselőjének mindenre kiterjedő részletes tájékoztatást adtam, amely tájékoztatás alapján a Játékban történő részvételhez és a videónak a Budapesti Operettszínház https://www.facebook.com/operettszervezes Facebook-oldalán határozatlan ideig történő közzétételéhez minden gyermek szülője/törvényes képviselője írásban hozzájárult, ahhoz az engedélyt megadta.

Aláírásommal hozzájárulok továbbá, hogy a Budapesti Operettszínház fent megadott személyes adataimat a Szabályzatban meghatározott körben, célból és ideig kezelje.

Keltezés: ......................., 2022. ........... hó .......... napján

Pedagógus neve:

Pedagógus aláírása:

A fent megnevezett intézmény vezetőjeként a nevezéshez hozzájárulok.

Intézményvezető neve:

Intézményvezető aláírása:

Intézmény pecsétje:


« Vissza ide : Hírek