Hírek

Tiétek a színpad! - 2023/24. játékszabályzat

2023. ápr. 20.

 

A Budapesti Operettszínház

„TIÉTEK A SZÍNPAD 2023-2024."

elnevezésű promóciós játékának játékszabályzata

 

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a Budapesti Operettszínház hírleveles megküldéssel meghirdetett "TIÉTEK A SZÍNPAD 2023-2024" elnevezésű promóciós játékának (a továbbiakban: Játék) feltételeit. A Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi

 • az 1. számú mellékletként csatolt adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), ezért ahol a továbbiakban a Szabályzat említett, azon értelemszerűen a Tájékoztatót is érteni kell,
 • a 2. számú mellékletként csatolt csoportos nevezési lap.


A játék szervezője és lebonyolítója a Budapesti Operettszínház

székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 17.

képviseli: Kiss-Balbinát Atilla István főigazgató 

adószám: 15490744-2-42

államháztartási azonosító: 344739

adatvédelmi tisztviselő: Balogh Veronika (balogh.veronika@operett.hu)

(a továbbiakban: Szervező).

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden általános és középiskolai osztály, szakkör, egyéb formáció, amelynek tagjai, valamint felkészítő pedagógusuk a Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelelnek, és akikkel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékos képviseletében kizárólag olyan általános vagy középiskolai felkészítő pedagógus (a továbbiakban: Pedagógus) járhat el, aki rendelkezik az érdekkörébe tartozó minden Játékos törvényes képviselőjének hozzájárulásával. A Pedagógus a hozzájárulás meglétéről a 2. számú mellékletként csatolt nevezési lapon nyilatkozik.

A Játékban – sem Játékosként, sem Pedagógusként – NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy jelentkezését a feldolgozást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Pedagógus kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során általa megadott mind saját, mind az érdekkörébe tartozó Játékosok adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék időtartama

Jelentkezési szakasz: 2023. 11. 30-án 17:00 óráig.

Részvételi szakasz: 2023. 12. 01-től 2024. 01. 31-ig.

Kiválasztás: 2024. 02. 10-ig.

Elődöntők: 2024. 02. 28-ig.

Döntő: 2024. márciusában.

 

3. A játék leírása

A Játék jelen Szabályzat hírlevélben történő megküldésével, valamint a Szervező honlapján és közösségimédia-felületein történő közzétételével indul, a felhívás szövege a következő:

 

„Kedves Pedagógusok!

A Budapesti Operettszínház – hagyományteremtő szándékkal – TIÉTEK A SZÍNPAD elnevezéssel 2022-ben új programot indított általános iskolai és középiskolai diákok számára.

 

Idén, a Magyar Operett Évében, a Petőfi 200 – emlékévhez kapcsolódva, a magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére, második alkalommal is útjára indítjuk pályázatunkat. Versenyre hívjuk a drámaszakköröket, -tagozatokat és mindazon iskolai osztályokat, formációkat, amelyek éreznek magukban ehhez kreativitást.

 

Az idei feladat:

Lebstück Mária, a ’48-as hős amazon történetéből egy legfeljebb 25 perces prózai vagy zenés előadás készítése. Feldolgozható a teljes élettörténet, de lehet annak valamely – egy vagy több – részlete, jelenete, fordulópontja is. Petőfi – nemcsak, mint a magyar szabadság költőóriása, hanem úgyis, mint a színjátszás kimagasló művelője és dicsőítője – emlékének is hódolva előadásotokba szőjétek bele Petőfi alakját és/vagy tőle származó valamely kedvenc idézeteteket is!

 

Jelige: Keressük korunk ifjú hős amazonját!

Ehhez inspirálódhatnak nálunk, a Mária főhadnagy című előadásunkon.

AZ ELŐADÁSBAN AZ OPERETT RÉSZLETEI (sem szöveg, sem zene) NEM HASZNÁLHATÓK FEL!

Jelentkezési határidő: 2023. 11. 30.. 17:00 óra. A jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap beküldése a jatek@operett.hu címre.

Amikor úgy érzik, hogy elkészültek saját művükkel, iskolájukban bemutatják a többi diáknak, és videofelvételt is készítenek róla, amit beküldenek nekünk a jatek@operett.hu-ra.

A videónak lehetőleg tartalmaznia kell – vagy azzal együtt meg kell küldeni – a teljes szereposztást, valamint – a név és alkotói pozíció feltüntetésével – azok névsorát is, akik az adott produkció létrehozásában alkotó módon közreműködtek (pl. rendező, szövegíró stb.). A videók alapján kerülnek kiválasztásra az elődöntő versenyzői. Szakértő zsűri választ, színházunk sztárjai.

A videó beküldésének határideje: 2024. 01. 31., kiválasztás: 2024. 02. 10-ig.

Az elődöntőbe jutott csoportoknak színházi segítséget is biztosítunk, egy-egy mentort, aki közreműködik az előadás sikeres színpadra állításában: ötletel velük, segít a játszásban, saját tapasztalatokat, technikákat oszt meg. Minden középdöntőbe jutott csoport mentoros próba lehetőséget kap a Raktárszínházban.

Elődöntő: a kiválasztott csoportok a Raktárszínházban mérik össze tudásukat egy előválogatón, zsűri előtt. A zsűri tagjai: színházunk sztárjai és vezetősége.

Egy napon 3-4 csoport fog versenyezni egymással a Raktárszínházban. A zsűri által kiválasztott legjobb négy csapat jut tovább.

Az elődöntőbe jutott videók a Budapesti Operettszínház Facebook-oldalán egy közönség-szavazásos versenyben is részt vesznek. A legtöbb like-ot kapó videó közönségszavazattal jut a döntőbe.

Az elődöntők 2024. február végéig lezajlanak.

Döntő: a zsűri által kiválasztott legjobb 4 előadás és a közönségszavazás győztese a Kálmán Imre Teátrumban fogja összemérni erejét nézők és a sajtó nyilvánossága előtt. A Budapesti Operettszínház művészei a Mária főhadnagy című előadásunk részleteivel fogják színesíteni a döntőt a szünetekben, ezzel is emelve az esemény fényét.

A döntőre 2024. március közepén kerül sor.

A pontos dátumokról értesíteni fogjuk a versenyzőket.

Fődíj: a Kálmán Imre Teátrumban egy teljes előadás a csoport igényei szerinti nézőközönségnek, minden színpadi technika biztosításával.

A Budapesti Operettszínház a Játék keretében megvalósuló előadásokat (beleértve a nyertes produkció előző bekezdés szerinti előadását is) rögzítheti és bármely technológiával nyilvánossághoz közvetítheti, illetve minderre harmadik személynek engedélyt adhat.

Amennyiben szeretnek játszani, imádják a színjátszást, jelentkezzenek!

Szerezzenek hírnevet iskolájuknak a Budapesti Operettszínház szárnyán!”

Jelentkezni a 2. számú mellékletként csatolt hiánytalanul kitöltött nevezési lapnak a jatek@operett.hu címre történő megküldésével lehet. Hiányosan vagy a közzétettől eltérő tartalommal kitöltött nevezési lappal, illetve nevezési lap nélkül megküldött videót a Szervező figyelembe venni nem tud, azt haladéktalanul törli. Ugyancsak törlésre kerül a nevezés, ha a videó (színlappal és a produkció létrehozásában alkotó módon közreműködők fentiek szerint feltüntetésével) beküldése határidőre nem történik meg.

A jelentkezéssel a Pedagógus – az érdekkörébe tartozó Játokosok nevében, valamint az intézmény képviseletében is – kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nevezés, az elődöntőbe, a döntőbe jutás és a nyertesség ténye, valamint a videók a Szervező Facebook-oldalán közzétételre, továbbá a Játékosok – legalább az adott iskola adott csoportja/osztálya/szakköre vagy a formáció más nevének megjelölésével – kiírásra kerüljenek.

 

4. Értesítések, kapcsolattartás

A Játékosok tájékoztatása, egyéb értesítések és kapcsolattartás a Pedagógus által a nevezési lapon megadott e-mail-címre küldött e-mailben történik.

A Pedagógussal a Szervező a nevezési lapon megadott telefonszámon is felveszi a kapcsolatot, és egyezteti a részleteket.

 

5. Moderálás

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden részvételt, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező vagy harmadik személy jogait vagy érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot sérti, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, illetve a Játékost a Játékból kizárja.

6. Adatkezelés

A személyes adatok kezelésére a Tájékoztató irányadó.

7. Mellékletek

1. adatkezelési tájékoztató

2. csoportos nevezési lap
 

1. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Budapesti Operettszínház "TIÉTEK A SZÍNPAD 2023-2024." elnevezésű promóciós játékához

 

A Játékra történő jelentkezéssel a Pedagógus – a Játékosokra is kiterjedően – kifejezetten elfogadja, illetve hozzájárul, hogy a Budapesti Operettszínház

 

Tájékoztatási kötelezettség AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint

 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Budapesti Operettszínház

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

Email: jatek@operett.hu

Telefonszám: (06/1-353-2172)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

2.1. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: hozzájárulás, valamint

2.2. a nevezési lapok esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: jogos érdek.

 1. Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték

 1. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

A videók esetében határozatlan; eltávolításra kerül a videó, ha azt valamely érintett kéri. A csoportos nevezési lapok esetében legalább a kapcsolódó videó elérhetősége, de legfeljebb az esetleges jogi igények érvényesíthetőségének elévülési idejéig (a videó levételétől számított 5 év).

 1. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő Szervezési osztálya.

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog);
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére;
 • a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk);
 • hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk).

Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

 

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: (+36-1)391-1400

Fax: (+36-1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Hivatali tárhely cím (hivatali kapu):

 • rövid név: NAIH
 • KRID: 429616918
 

2. számú melléklet

 

 

CSOPORTOS NEVEZÉSI LAP

 


« Vissza ide : Hírek